HomeChưa được phân loạiRussia shows its best side at the World Cup

Russia shows its best side at the World Cup

by Admin

THE only thing more improbable than the Russian national team’s performance on the pitch has been the blissful atmosphere around this year’s World Cup. Fans from around the world have poured into the country despite political tensions.

Thứ còn khó tin hơn màn trình diễn của đội tuyển Nga trên sân là bầu không khí hạnh phúc xung quanh World Cup năm nay. Người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đã đổ dồn vào Nga mặc cho những căng thẳng về chính trị

Russian police have turned a blind eye toward minor infractions, allowing city centres to become non-stop parties. The festivities climaxed after Russia defeated Spain on July 1st to advance to the quarter-finals for the first time since 1970.

Cảnh sát Nga đã nhắm mắt làm ngơ đối với những vi phạm nhỏ, cho phép các trung tâm thành phố trở thành những bữa tiệc không có hồi kết. Các bữa tiệc đạt đỉnh điểm sau khi đội tuyển Nga đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha vào 1 tháng 7 để dành quyền vào vòng tứ kết lần đầu tiên kể từ năm 1970.

world cup russia festival

Russia shows its best side at the World Cup

That night, cars blocked Moscow streets and started impromptu street discos. Thousands of dancing revellers snaked past the Bolshoi Theatre, where ballerinas had also been watching the match backstage, and up to the doorsteps of Lubyanka, the headquarters of the FSB, the successor to the KGB.

Đêm đó, ô tô tràn ngập đường phố Moscow và bắt đầu những điệu nhảy ngẫu hứng trên đường phố. Hàng ngàn người say mê quẩy trải dài ngoằn nghèo qua Nhà hát Bolshoi, nơi các diễn viên ballet cũng theo dõi trận đấu sau cánh gà, tận đến ngưỡng cửa Lubyanka, trụ sở FSB, là đơn vị kế tục của Ủy ban An ninh Quốc gia Xô Viết (KGB).

The refreshing permissiveness has made for a more convivial tournament than many expected. “Marches that don’t need to be approved a month in advance, open-air celebrations that don’t lead to prosecutions, backslapping with police officers—the World Cup in Russia has turned into a festival of freedom,” writes Maxim Trudolyubov, a prominent columnist.

Sự cho phép thoải mái đã tạo ra một giải đấu thú vị hơn nhiều so với dự kiến. Maxim Trudolyubov một nhà báo nổi tiếng cho hay:

“Những cuộc tuần hành không cần phải được chấp thuận trước một tháng, những bữa tiệc ngoài trời hợp pháp, sự ăn mừng chung vui cùng các nhân viên cảnh sát – World Cup ở Nga đã thực sự trở thành một lễ hội tự do”

Foreign visitors have found warm hosts in Russian fans, who have in turn discovered an outside world less hostile than state television would have them believe. Copious amounts of beer and sun have helped as well.

Du khách nước ngoài đã cảm nhận được sự nồng hậu từ cổ động viên chủ nhà, những người dần cho thế giới thấy ít thù địch hơn so với truyền hình nhà nước tuyên truyền. Một lượng lớn bia và ánh nắng mặt trời cũng rất hữu ích.

The festival of freedom will almost surely end with a return to the prior rules, rather than a permanent thaw. But the fact that the Russian authorities can tighten and loosen the screws at will is not new.

Lễ hội tự do gần như chắc chắn sẽ kết thúc với sự áp dụng của luật lệ cũ, chứ không phải là một sự cởi mở vĩnh viễn. Nhưng thực tế các nhà chức trách Nga thắt chặt và nới lỏng các nút thắt theo ý muốn không phải là điều chưa từng xảy ra.

What is more notable is that ordinary Russians have turned their team’s fairy-tale run into a grassroots national holiday that has unified people across the political spectrum.

Điều đáng chú ý hơn là những người Nga bình thường đã biến câu chuyện cổ tích của đội tuyển thành một kỳ nghỉ đối với người dân khắp cả nước, gắn kết mọi người ở mọi tầng lớp chính trị.

Even the opposition leader, Alexei Navalny, could not contain his glee: “How beautiful this is,” he tweeted after the victory over Spain. President Vladimir Putin, whose ratings have been sliding, had stayed away, presumably fearing a loss.

Ngay cả thủ lĩnh đối lập, Alexei Navalny, cũng không thể kiềm nén niềm hân hoan của mình: “Thật tuyệt vời,” ông viết sau chiến thắng trước tuyển Tây Ban Nha. Tổng thống Vladimir Putin, người có tỉ lệ ủng hộ đang sụt giảm, đã ko có động thái, có lẽ vì lo sợ mất mát.

The Kremlin would like to own the victory, of course, but it is not property that the state can simply seize. As an editorial in Vedomosti, a business daily, drily noted, “Not a single camera captured the chanting turning from ‘Rossiya! Rossiya!’ or ‘Akinfeev!’ [the name of the heroic Russian goalkeeper] into ‘Putin! Putin!’”

Điện Kremlin muốn sở hữu chiến thắng này, dĩ nhiên, đó không phải là tài sản mà nhà nước có thể dễ dàng nắm được. Như một bài xã luận trên Vedomosti, một nhật báo về kinh doanh, lạnh lùng viết, “Không có một chiếc camera nào ghi nhận lời cầu nguyện chuyển từ ‘Rossiya! Rossiya! ‘Hoặc’ Akinfeev! ‘[Tên của người hùng trấn giữ khung thành đội tuyển Nga] thành’ Putin! Putin! ’”

Some fear the Kremlin will exploit the sport for political purposes, as it did with the Sochi Olympics in 2014. (After cheating its way to the top of the medal count, Russia annexed Crimea.)

Một số người lo ngại điện Kremlin sẽ lợi dụng thể thao vì mục đích chính trị, như từng xảy ra với Olympic Sochi vào năm 2014. (Sau khi gian lận để leo lên thứ hạng nhất trong bảng tổng sắp huy chương, Nga sáp nhập Crimea.)

But this time the sporting euphoria feels like a sigh of relief, after the constant confrontation of recent years. Witness the American and Russian fans hugging in the Moscow metro and repeating to each other, “There will be change.”

Nhưng lần này sự hưng phấn chân thực như một tiếng thở dài nhẹ nhõm, sau cuộc đối đầu có tính ổn định của các năm gần đây. Chứng kiến những người hâm mộ Mỹ và Nga ôm nhau tại tàu điện ngầm Moscow và cùng lặp lại, “Nhiều điều sẽ thay đổi.”

Russia World Cup

Russia shows its best side at the World Cup

The chants of “Ros-si-ya”, which became synonymous with aggressive Russian nationalism during the annexation of Crimea, sound benignly patriotic coming from the mouths of football fans.

Những lời tụng kinh “Ros-si-ya”, thứ mà được đánh đồng với chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến của Nga trong suốt thời kỳ sáp nhập Crimea, nghe như lời yêu nước thánh thiện từ miệng của những người hâm mộ bóng đá.

To be sure, happy vibes will not transform Russia’s politics, much less its foreign policy; they will not put an end to Mr Putin’s wars in Ukraine and Syria, nor free the political prisoners withering in his jails.

Nhưng chắc chắn, những cảm xúc hạnh phúc sẽ không làm thay đổi quan điểm chính trị của Nga, chưa kể đến chính sách đối ngoại của Nga; họ sẽ không chấm dứt các cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine và Syria, cũng như không giải phóng cho các tù nhân chính trị đang lụi tàn trong các nhà tù.

But hosting a global carnival may make it a little harder for the Kremlin to turn Russia back into a besieged fortress again.

Nhưng việc tổ chức một ngày hội mang tính toàn cầu có thể giúp cho điện Kremlin tránh khỏi việc biến Nga trở thành một pháo đài bị vây hãm một lần nữa.

Nguồn: The Economist

You may also like

Leave a Comment