Home Việt Nam Nhà quản lý e ngại về hiệu suất làm việc của nhân viên khi làm việc tại nhà

Nhà quản lý e ngại về hiệu suất làm việc của nhân viên khi làm việc tại nhà

by Phạm Thư

Seventy one percent of Vietnamese employers question productivity as staff work from home, a survey has found.

Theo một cuộc khảo sát, 71% người sử dụng lao động tại Việt Nam đặt nghi vấn về hiệu suất làm việc khi nhân viên làm việc tại nhà.

67 percent said their employees would work less at home while 73 percent feared they would work fewer hours, according to the survey released this week by Hanoi-based Acheckin, which provides enterprise resource management solutions.

67% số người cho biết nhân viên của họ sẽ làm việc ít hơn ở nhà trong khi 73% sợ rằng họ (những người lao động) sẽ làm việc ít giờ đồng hồ hơn, theo một khảo sát được công khai trong tuần bởi trụ sở Hà Nội của Acheckin, công ty cung cấp các giải pháp quản lý tài nguyên doanh nghiệp.

But over half of employees surveyed said their performance does not change while working from home while 16 percent said their performance is better, said the survey which polled 500 employees and 51 managers from Vietnamese companies. 

Nhưng hơn một nửa số nhân viên tham gia khảo sát cho biết hiệu suất làm việc của mình không hề thay đổi khi làm việc tại nhà trong khi 16% cho biết hiệu suất của mình còn tốt hơn, theo khảo sát gồm 500 nhân viên và 51 nhà quản lý từ các doanh nghiệp Việt Nam.

nhà quản lý e ngại

The 22-day social distancing campaign ordered by Prime Minister Nguyen Xuan Phuc from April 1 forced many companies to let their staff work from home as a preventive measure against the spread of the novel coronavirus.

Chiến dịch giãn cách xã hội 22 ngày theo lệnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kể từ ngày 1 tháng Tư buộc nhiều doanh nghiệp phải cho nhân viên làm việc tại nhà như là một phương pháp phòng ngừa sự lây lan của virus corona.

Even after the semi-lockdown ended on April 23, many companies have allowed their employees to work remotely as a safety measure.

Kể cả sau khi sự bán cách ly đã kết thúc vào 23 tháng Tư, nhiều doanh nghiệp đã cho phép nhân viên của mình làm việc từ xa như là một phương thức đảm bảo an toàn.

According to the survey, over half of employees living alone are able to maintain their concentration and work normal hours.

Theo khảo sát, hơn một nửa số nhân viên sống một mình có thể duy trì sự tập trung và làm việc vào giờ hành chính thông thường.

Sixty two percent of people living with their families without children and 83 percent who live with children admitted to a significant drop in concentration on work.

62% số người sống cùng với gia đình không có con trẻ và 83% người sống cùng con trẻ thừa nhận sự sụt giảm đáng kể trong việc tập trung vào công việc.

Well over two-thirds of employees said they like working from home since they have more time to take care of their family while the remaining dislike remote work due to lack of concentration, limited communication and barriers to team work. 

Hơn hai phần ba số nhân viên cho biết họ thích làm việc tại nhà khi họ có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình hơn trong khi số còn lại không thích làm việc từ xa bởi thiếu tập trung, việc giao tiếp bị hạn chế và các rào cản trong việc làm việc nhóm.

The Health Ministry recorded no new Covid-19 case on Sunday morning, meaning Vietnam has gone 24 days free of community infection, keeping the nation’s infection tally at 288. The Covid-19 pandemic has affected 212 countries and territories, and its reported death toll has risen above 280,000. 

Bộ Y tế ghi nhận không ca nhiễm Covid-19 mới vào sáng Chủ Nhật, đồng nghĩa với việc Việt Nam đã liên tiếp có 24 ngày không có lây nhiễm cộng đồng, giữ tổng số ca nhiễm toàn quốc tại 288. Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, và số ca tử vong đã tăng đến trên 280,000.

Nguồn: VnExpress

Luyện Tập Luyện Tập

Hãy chọn đáp án đúng (Yêu cầu không xem lại bài dịch)

Câu 1: Seventy one percent of Vietnamese employers _______ productivity as staff work from home, a survey has found.
Câu 2: 67 percent said their employees would work less at home ______ 73 percent feared they would work fewer hours.
Kiến thức chung: Cách dùng While
Câu 3: Over half of employees ______ said their performance does not change while working from home.
Kiến thức chung: Câu bị động
Câu 4: many companies let their staff work from home as a ______ measure against the spread of the novel coronavirus.
Kiến thức chung: Tính từ
Câu 5: Even after the semi-lockdown ended on April 23, many companies have allowed their employees to work _____ as a safety measure.
Kiến thức chung: Trạng từ
Câu 6: Over half of employees living alone are able to ______ their concentration and work normal hours.
Kiến thức chung: Động từ
Câu 7: 83 percent who live with children admitted to _______ in concentration on work.
Câu 8: Some dislike remote work ______ lack of concentration, limited communication and barriers to team work.
Câu 9: Over ______ of employees said they like working from home since they have more time to take care of their family
Câu 10: The Covid-19 pandemic has affected 212 countries and territories, and its reported death toll ______ above 280,000.
Kiến thức chung: Thì hiện tại hoàn thành

Xem thêm: 

 

You may also like

Leave a Comment