Home BlogFun #4 Đoạn văn bằng tiếng Anh về LỄ HỘI ở Việt Nam

#4 Đoạn văn bằng tiếng Anh về LỄ HỘI ở Việt Nam

by Phạm Thư

Giới thiệu về những lễ hội dân gian lâu đời của Việt Nam chính là một cách tô điểm truyền thống văn hóa và giới thiệu cho bạn bè năm châu về vẻ đẹp phi vật thể của quốc gia mình. Sẽ chẳng còn gì tự hào hơn nữa khi chúng ta có thể giới thiệu về các lễ hội đặc trưng như Tết Nguyên Đán, Trung Thu, chọi trâu, đua thuyền, v,v bằng tiếng Anh cho bạn bè nước ngoài. Hãy cùng tìm hiểu cách để viết một đoạn văn giới thiệu về lễ hội hoàn chỉnh nhất và cùng tham khảo một số bài văn mẫu nhé!

Dàn bài đoạn văn viết về các lễ hội Việt Nam

Một đoạn văn viết về các lễ hội Việt Nam nên có những ý sau đây:

  • Giới thiệu về lịch sử của lễ hội
  • Ngày tổ chức/ăn mừng lễ hội (ý nghĩa tại sao lại chọn ngày đó)
  • Cách mọi người tổ chức/ăn mừng lễ hội đó (miêu tả diễn biến, các chi tiết, …)
  • Bản thân hay gia đình của mình tổ chức/ăn mừng lễ hội đó như thế nào
  • Bản thân cảm thấy thế nào khi tham gia/tổ chức/ăn mừng lễ hội đó

Ngoài ra, bạn cũng có thể sáng tạo một dàn bài riêng dựa trên cách triển khai ý của bản thân. Những tiêu chí trên là những thông tin cơ bản mà bạn nên nêu và phân tích trong đoạn văn viết về lễ hội tại Việt Nam của mình.

Một số từ vựng hữu ích khi viết về lễ hội Việt Nam

Religious (adj): thuộc về tôn giáo

Pagan (n): người ngoại đạo

Reunion (v, n): tụ họp

Ritual (n): nghi lễ

Festive (adj): nhộn nhịp như lễ hội

Ceremony (n): lễ

Folklore (= myth) (n): văn học dân gian, thần thoại

Customary = traditional (adj): theo phong tục truyền thống, thuộc về truyền thống

Long-established =time-honored (adj) :lâu đời

Pay respects to sb/sth: tôn trọng ai đó/cái gì đó

Pay tribute to sb/sth: vinh danh ai đó/cái gì đó

Push the boat out: ăn mừng, tổ chức tiệc tùng

Make merry: ăn uống linh đình

Slap-up meal (n): một bữa ăn lớn

Những đoạn văn mẫu viết về các lễ hội Việt Nam bằng tiếng Anh

Bài 1: Viết về Tết Nguyên Đán

Tet, also known as Lunar new year festival, is the biggest traditional festival in Viet Nam. Tet is usually from the end of January to early February. Before Tet, Vietnamese prepare many things for the three main days. They clean their house and decorate with flowers such as kumquat tree or peach blossom. A huge amount of food will be bought before Tet for making traditional dishes. Banh Chung, Banh Tet, Gio cha, Xoi and Mut, …and candies are the foods that must have on Tet holidays. During Tet, people visit their relatives’ homes and give wishes. However, the Vietnamese believe that the first visitor a family receives in the year determines their fortune for the entire year, people never enter any house on the first day without being invited first. Another custom is giving lucky money, which is put into a red envelope as a symbol of luck and wish for a new age. Traditionally, elders will give lucky money to children and the oldest people in the family. However, nowadays, people can give it to anyone including friends, parents, neighbors,… Besides, Vietnamese usually go to pagodas or temples to pray for health, wealth, success,… To Vietnamese, Tet is the happiest time of all year around, members in a family can gather together, which is a meaningful messages of Lunar New year festival. All in all, Tet is all about back to origins, be good to others, enjoy the precious moment, and wish for the best to come.

Tết, hay còn được biết là lễ hội Tết Nguyên Đán, là lễ hội truyền thống lớn nhất Việt Nam. Tết thường kéo dài từ cuối tháng Một cho đến đầu tháng Hai. Trước Tết, người Việt Nam sẽ chuẩn bị nhiều thứ cho 3 ngày chính. Họ dọn dẹp nhà cửa và trang trí bằng hoa như cây quất hay hoa đào. Một lượng lớn thức ăn sẽ được mua trước Tết để làm các món ăn truyền thống. Trong ngày Tết, mọi người ghé thăm gia đình họ hàng và trao những lời chúc. Tuy nhiên, người Việt Nam tin rằng người ghé thăm đầu tiên của gia đình trong năm sẽ quyết định vận may cho cả năm, mọi người không bao giờ vào nhà ai vào ngày đầu tiên (của năm mới) khi không được mời. Một tập tục khác là đưa tiền lì xì, được để trong một phong bao đỏ như biểu tượng của sự may mắn và ước nguyện cho tuổi mới. Theo truyền thống, những người lớn tuổi sẽ đưa lì xì cho trẻ em và người già nhất trong gia đình. Tuy nhiên, ngày nay, mọi người có thể đưa lì xì cho bất cứ ai từ bạn bè, bố mẹ, hàng xóm, … Bên cạnh đó, người Việt Nam thường đến đền hoặc chùa để cầu nguyện sức khỏe, giàu sang, thành công,… với người Việt Nam, Tết là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cả năm, các thành viên trong gia đình có thể tụ họp, là thông điệp ý nghĩa của lễ hội Tết Nguyên Đán. Trong tất cả, Tết đều hướng về cội nguồn, đối xử tốt với mọi người, tận hưởng những khoảnh khắc quý giá, và mong ước những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

Bài viết lễ hội Việt Nam

Bài 2: Viết về lễ hội chọi trâu

Buffalo fighting is a unique and traditional festival of people in Do Son District, Haiphong City. This festival is not only associated with Water Goddess worshiping and sacrificing custom but also expressed bravery, chivalry, and risk-taking spirit of people in the coastal city of Haiphong. The festival is annually and officially operated on the 9th day of the 8th month in Vietnamese Lunar Calendar; however, its preparation takes participants nearly a year to process. From choosing the right buffaloes to buy, raising and training them—all of which require hard work and ongoing effort. For example, selection of fighting buffaloes only must be in great meticulosity as they must meet a wide range of requirements: at least 4 or 5 years old, wide chest, bow-shape horns, toned thighs, and long tail. Also, these buffaloes are kept separately from normal ones, and so on. The festival derives from the belief of Do Son’s locals that buffalo fighting is in favor of their guardian gods and hence a continuity of this activity brings them safe voyages, abundant crops as well as healthy and wealthy people—signs of prosperity and happiness.

Chọi trâu là một lễ hội độc đáo và truyền thống của người dân tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Lễ hội này không chỉ liên quan đến tập tục thờ và hiến tế cho Thần Nước mà còn thể hiện tinh thần dũng cảm, hào hiệp, và luôn sẵn sàng đương đầu thử thách của người dân thành phố biển Hải Phòng. Lễ hội thường được tổ chức hàng năm chính thức vào ngày 9 tháng 8 âm lịch; tuy nhiên, chuẩn bị cho lễ hội sẽ mất hàng năm trời đối với những người tham gia. Từ chọn những con trâu chuẩn xác để mua, nuôi và huấn luyện chúng – tất cả đều yêu cầu sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Ví dụ, việc chọn trâu chiến yêu cầu sự tỉ mỉ cao khi chúng phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu: ít nhất 4 đến 5 tuổi, ngực rộng, sừng hình cánh cung, đùi săn chắc, và đuôi dài. Đồng thời, những con trâu này được tách khỏi những con trâu thông thường, và hơn thế nữa. Lễ hội này được chuyển hóa từ niềm tin của người dân địa phương Đồ Sơn rằng chọi trâu là hoạt động ưa thích của thần bảo hộ của họ và vì vậy việc duy trì liên tục hoạt động này sẽ đem đến những chuyến đi an toàn, mùa màng thuận lợi cũng như những con người khỏe mạnh và giàu có – dấu hiệu của sự phồn vinh và hạnh phúc.

Bài 3: Viết về lễ hội đua thuyền

Boat racing festival is a typical festival with the spirit of the Vietnamese nation. I once saw a very special boat racing festival. The festival held on campus which has a large lake suitable for taking place. Wooden dragon boats are beautifully sculpted and painted in brilliant colors. There is a yellow one, a red one, and a blue one, depending on the interests of each team. The boat operators also wear special and brilliant clothes. When the flagger signals, the teams to start the race. Then the strong arms began to pull up to steer the boat forward. Quickly, the boats rushed forward. The race was extremely intense because the teams were extremely equal. But finally there was a better team and won. After that, they all smiled because this is just a game and they tried their best. Boat racing is in need of a high team spirit, everyone’s effort. The boat racing festival is not only entertaining, but it also has deep values ​​of humanity and teaching for each of us.

Lễ hội đua thuyền là một lễ hội điển hình thể hiện tinh thần của dân tộc Việt Nam. Tôi đã một lần được chứng kiến một lễ hội đua thuyền rất đặc biệt. Lễ hội được tổ chức trong khuôn viên trường học có một cái hồ phù hợp để tổ chức. Những chiếc thuyền rồng làm bằng gỗ được điêu khắc và sơn màu đẹp đẽ. Có màu vàng, màu đỏ, và màu xanh dương, tùy thuộc vào sở thích của mỗi đội. Người lái thuyền đồng thời sẽ mặc những bộ quần áo đặc biệt và nổi bật. Khi cờ ra hiệu, các đội sẽ bắt đầu đua. Sau đó những cánh tay mạnh mẽ bắt đầu chèo để đẩy thuyền về phía trước. Các con thuyền trượt về phía trước một cách nhanh chóng. Cuộc đua thực sự rất căng thẳng bởi các đội đều cực kỳ suýt soát nhau. Nhưng cuối cùng có một đội tốt hơn và họ đã thằng. Sau đó, họ đều mỉm cười bởi đây chỉ là một trò chơi và họ đã cố gắng hết mình. Đua thuyền cần tinh thần đồng đội cao và nỗ lực của tất cả mọi người. Lễ hội đua thuyền không chỉ giải trí, mà còn có giá trị nhân văn sâu sắc cho mỗi người trong chúng ta.

Lễ hội ở Việt Nam

Bài 4: Viết về Tết Trung Thu

The Mid-Autumn Festival is an important traditional holiday in my country. Mid-Autumn festival is celebrated not only in Vietnam but also in some other parts of Asia as well, such as China, Japan or Korea. And it is often celebrated on the 15th day of the 8th month of the lunar calendar with full moon at night. In the past, on this day the moon was brightest and roundest which represented the family reunion or gatherings. Therefore, families and friends often came together or harvested crops for the festival. Nowadays, Mid Autumn Festival is mainly for young children in Vietnam to enjoy the best time of the year. But not only can children celebrate this day but also adults can, adults who wish to have a chance to remind their their childhood and feel young again.

Lễ hội Trung Thu là một kỳ lễ hội truyền thống quan trọng ở đất nước tôi. Tết trung thu được tổ chức không chỉ ở Việt Nam mà còn ở những nơi khác tại Châu Á, như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Và nó thường được tổ chức vào thàng 15 tháng 8 âm lịch với trăng tròn vào đêm. Trong quá khứ, vào ngày này trăng sẽ sáng và tròn nhất, thể hiện sự đoàn viên và tập hợp gia đình. Vì vậy, các gia đình và bạn bè thường đến với nhau hoặc thu hoạch hoa màu cho lễ hội. Ngày nay, Tết Trung Thu được tổ chức chủ yếu cho trẻ con tại Việt Nam để tận hưởng thời gian tốt đẹp nhất trong năm. Nhưng không chỉ trẻ con có thể ăn mừng ngày này mà người lớn cũng có thể, gồm những người lớn muốn có cơ hội để nhớ lại thuở thơ ấu của mình và cảm thấy trẻ trung trở lại.

During this exciting Autumn festival, making masks and lanterns is probably one of many activities that take place. A lot of groups of young Vietnamese have created unique and trendy lanterns yet can still preserve the traditional beauty. When I was a little kid and living in the countryside, our little alley was teeming with different teams of dragon dancers. Dragon dancers dance to every household in their village, it is like “treat or trick” in western culture, they will not stop until you give them some lucky money. And when speaking of Mid-Autumn, we can’t help but to mention the Moon cake. The round shape of the moon cake signifies completeness and reunion of families.

Trong lễ hội mùa thu này, làm mặt nạ và đèn lồng hẳn là một trong số các hoạt động sẽ được tổ chức. Nhiều nhóm người Việt Nam trẻ tuổi đã tạo ra những chiếc đèn lồng độc đáo mà hiện đại mà vẫn giữ gìn được vẻ đẹp truyền thống. Khi tôi còn là một đứa trẻ và sống tại vùng nông thôn, con ngõ nhỏ của chúng tôi có nhiều nhóm múa rồng khác nhau. Những người múa rồng sẽ múa đến mọi ngôi nhà trong làng, giống như văn hóa “cho kẹo hay bị ghẹo” tại phương tây, họ sẽ không dừng cho đến khi bạn cho họ chút tiền may mắn. Và khi đề cập đến Tết Trung Thu, chúng ta không thể không đề cập đến bánh trung thu. Hình dáng tròn của bánh trung thu biểu tượng cho sự vẹn toàn và đoàn tụ của gia đình.

XEM THÊM:

 

You may also like

Leave a Comment