Home Việt Nam Bộ Quốc phòng lo ngại khi người Trung Quốc mua nhiều đất vàng

Bộ Quốc phòng lo ngại khi người Trung Quốc mua nhiều đất vàng

by Phạm Thư

Chinese investors have used various ruses to acquire prime land in Vietnam, implicating both economic development and national security, the Ministry of National Defense says.

Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, các nhà đầu tư Trung Quốc đã sử dụng nhiều cách khác nhau để mua được những mảnh đất “vàng” tại Việt Nam, và việc này liên quan đến sự phát triển kinh tế và an ninh xã hội.

Between 2011 and 2015, Chinese individuals and businesses bought 135 pieces of land in Da Nang, the central coastal city, the ministry has said in a recent letter responding to voters enquiring about a reported increasing trend of Chinese people investing in prime Vietnamese land.

Theo một bức thư gần đây trả lời cử tri giải thích về xu hướng người Trung Quốc đang đầu tư nhiều hơn cho các khu đất vàng tại Việt Nam của Bộ cho biết, trong khoảng 2011 và 2015, các cá nhân và doanh nghiệp Trung Quốc đã mua 135 mảnh đất tại Đà Nẵng, một thành phố biển miền Trung.

The purchased land lots are located along seaside residential areas in Ngu Hanh Son and Son Tra Districts, as well as around the Nuoc Man Airbase, which was used as a military airport by the U.S. during the Vietnam War and is now deployed as a fuel warehouse.

Những mảnh đất được mua thuộc vùng dân cư ven biển tại quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và quanh sân bay Nước Mặn, là sân bay quân sự được sử dụng bởi quân Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam và giờ được cải tiến thành kho nhiên liệu.

Chinese national Liang Zhipei, 45, head of the construction supervision team at the Silver Shores Investment Development Company, Ltd., and Taiwanese national Chiu Chen Tai, deputy director of Pu Fong Trading and Service Co. Ltd, used Vietnamese locals to acquire 84 plots measuring 20,000 square meters and costing more than VND100 billion ($4,300).

Liang Zhipei, người Trung Quốc 45 tuổi, trưởng nhóm giám sát xây dựng tại Công ty Phát triển Đầu tư Silver Shores, và Chiu Chen Tai, phó giám đốc của Công ty TNHH Thương mại và Dịch Vụ Pu Fong, đã lợi dụng người dân địa phương để sử hữu 84 mảnh đất rộng 20,000 mét vuông có giá hơn 100 tỷ VNĐ ($4,300 đô la Mỹ).

The Silver Shores company has also invested in a series of multi-storied hotels in Da Nang.

Công ty Silver Shores cũng đã đầu tư hàng loạt các khách sạn đa tầng tại Đà Nẵng.

Apart from the two individuals, seven private limited companies with Chinese investment – Nguyen Thinh Vuong Trading Travel and Service; Silver Park Tourist, Trade & Service; Silver Sea Trieu Nghiep; Hoang Gia Trung Tourist, Trade & Services; Golden Wynn Da Nang; V.N. Holiday Trading Travel & Service; and Silver Shores Hoang Dat, have acquired 51 plots in different prime locations of Da Nang.

Ngoài 2 cá nhân trên, 7 công ty TNHH tư nhân có nhà đầu tư Trung Quốc – công ty Đầu tư và Phát triển Nguyễn Thinh Vượng, công ty du lịch, thương mại và dịch vụ Silver Park, công ty Triệu Nghiệp Silver Sea, công ty du lịch, thương mại và dịch vụ Hoàng Gia Trung, công ty Đà Nẵng Golden Wynn, công ty lữ hành và dịch vụ V.N. Holiday, và công ty Hoàng Đạt Silver Shores, đã sở hữu 51 mảnh đất có vị trí đắc địa tại Đà Nẵng.

Of these, Da Nang had leased out 200,000 square meters to Silver Shores Hoang Dat for 50 years until June 21, 2056, and on March 21, 2017, the city granted a certificate of land use right to this firm.

Trong số đó, Đà Nẵng đã cho công ty Hoàng Đạt Silver Shores thuê 200,000 mét vuông đất trong vòng 50 năm cho đến 21/7/2056, và vào ngày 21/3/2017, thành phố đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp này.

Vietnamese front – Mặt trận Việt Nam 

đất vàng đà nẵng được nhà đầu tư TQ thu mua.

In order to get their hands on prime land in Da Nang, the Chinese established joint ventures with Vietnamese partners, with the latter supposedly contributing the land as their capital.

Để có thể vươn tay đến các mảnh đất vàng ở Đà Nẵng, người Trung Quốc đã thành lập liên doanh với các đối tác Việt Nam, và bên phía đối tác Việt Nam sẽ góp vốn bằng đất đai.

At first, the Chinese investors contributed smaller capital, and via different methods, they gradually increased their capital contribution to the point of earning the right to operate the business and eventually owning it, along with the plot of land, the ministry said.

Theo Bộ Quốc phòng, đầu tiên, nhà đầu tư Trung Quốc góp vốn nhỏ hơn, sau đó thông qua nhiều cách thức khác nhau, họ sẽ dần tăng mức vốn trong tổng vốn chung của mình đến mức đủ quyền để điều hành doanh nghiệp và đến một thời điểm sẽ sở hữu doanh nghiệp này, cùng với mảnh đất.

Another path that the Chinese have taken to acquire land in Da Nang is giving Vietnamese citizens, ethnic Chinese in most cases, to buy the land. Authorities have recorded several cases in which the buyers clearly do not have the financial capability, but are official owners of 10 to 12 land lots at prime locations.

Một con đường khác mà người Trung Quốc sử dụng để sở hữu đất tại Đà Nẵng là cho người dân Việt Nam, hầu hết là người dân tộc Trung Quốc, mua đất. Chính quyền địa phương đã ghi nhận 7 trường hợp mà người mua hoàn toàn không có đủ khả năng tài chính, nhưng là chủ sở hữu chính thức của khoảng 10 đến 12 mảnh đất ở vị trí đắc địa.

The defense ministry said it was reasonable that voters raise such questions over the Chinese owning land in Vietnam, because in all cases, the Chinese have acquired land on major streets or along the coast, which does not just facilitate business activities but have significant national defense implications.

Bộ Quốc phòng cho biết việc các cử tri dấy lên câu hỏi liên quan đến việc người Trung Quốc sở hữu đất tại Việt Nam là hoàn toàn hợp lý bởi trong tất cả trường hợp, người Trung Quốc đã sở hữu đất tại các con phố chính hoặc dọc bờ biển, điều này không chỉ tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh mà còn có ý nghĩa quốc phòng quan trọng.

Legal, but… – Hợp pháp, nhưng …. 

In September last year, Da Nang authorities announced that the city had abided by laws in Chinese nationals securing land use rights of 21 plots along the Nuoc Man Airbase.

Vào tháng Chín năm ngoái, chính quyền Đà Nẵng tuyên bố rằng thành phố đã tuân thủ đúng pháp luật trong việc bảo đảm quyền sử dụng đất của người quốc tịch Trung Quốc với 21 mảnh đất dọc sân bay Nước Mặn.

Of these plots, one is under the name of the Chinese-owned Silver Shores Investment and Development Co. Ltd., which is implementing the Silver Hoang Dat special international tourism and entertainment project. The remaining 20 cases are projects to build mansions along the border of the Nuoc Man Airbase.

Trong số các mảnh đất này, có một mảnh đất là đứng tên của công ty THNN Đầu tư và Phát triển Silver Shores của Trung Quốc, hiện tại đây đang thực hiện dự án du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt của công ty Hoàng Đạt Silver. 20 trường hợp còn lại là dự án xây dựng biệt thự dọc rìa sân bay Nước Mặn.

In all 21 cases, land use rights certificates had been granted to Vietnamese nationals. However, Chinese nationals used several methods including buying shares and contributing capital to have land use rights transferred to them, according to the municipal Department of Natural Resources and Environment.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường của thành phố, trong cả 21 vụ việc này,giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được thừa nhận với những đối tượng quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, những cá thể quốc tịch Trung Quốc đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau bao gồm mua cổ phần hay góp vốn để có chuyển quyền sử dụng đất sang cho mình. 

The defense ministry said in its letter that these moves by Da Nang City were a matter of concern and that Prime Minister Nguyen Xuan Phuc has assigned related agencies to clarify the acquisition.

Bộ Quốc phòng cho biết trong bức thư của mình rằng những hành động của thành phố Đà Nẵng là một vấn đề đáng quan ngại và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho các cơ quan có thẩm quyền để làm rõ vụ thu mua đất đai này.

Not just Da Nang – Không chỉ Đà Nẵng

The trend of Chinese people acquiring prime land is not confined to Da Nang.

Xu hướng người Trung Quốc thu mua đất đắc địa không chỉ giới hạn trong Đà Nẵng.

By the end of last year, 149 companies with Chinese investments were operating in border areas of 22 cities and provinces across Vietnam, including 24 along the land border and 125 along the sea border.

Vào cuối năm ngoái, 149 công ty có nhà đầu tư Trung Quốc đang hoạt động tại khu vực biên giới của 22 tỉnh, thành phố Việt Nam, bao gồm 24 đất ở biên giới đất liền và 125 đất ở biên giới biển.

These companies have a total investment capital of almost $31 billion.

Những công ty này có nguồn vốn đầu tư gần 31 tỷ đô la Mỹ.

All the companies were established before December 2018 and operate in diverse fields including hospitality, restaurant, tourism, entertainment, garment, aquaculture, leather shoes, packaging, children’s toys, and electronics components.

Tất cả các công ty này đều thành lập trước tháng 12/2018 và hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau ví dụ như khách sạn, nhà hàng, du lịch, giải trí, quần áo, nuôi trồng thủy sản, giày da, đóng gói, đồ chơi trẻ em, và linh kiện điện tử.

They are using a total of 4,239 Chinese employees, of whom 3,865 are working in coastal companies.

Các công ty này sử dụng tổng cộng 4,329 nhân viên Trung Quốc, trong số đó có 3,865 người đang làm việc ở các công ty ven biển.

The ministry said while these companies have basically followed the regulations in Vietnam, they have been instances of bringing Chinese workers into Vietnam as tourists and using their work without reporting it to the authorities.

Bộ quốc phòng cho biết trong khi những công ty này về cơ bản đang tuân theo pháp luật Việt Nam, họ đã mang người Trung Quốc về Việt Nam để làm việc dưới tư cách là khách du lịch và lợi dụng điều đó để không báo lại cho chính quyền địa phương.

Meanwhile, several companies have hidden themselves behind the cover of a Vietnamese firm. This means that the firm is legally Vietnamese, but its owners, operators and managers are all Chinese.

Trong khi đó, hàng loạt công ty đã ẩn giấu dưới mác doanh nghiệp Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc công ty này là pháp nhân Việt Nam về mặt pháp luật, nhưng chủ sở hữu, người điều hành và nhà quản lý đều là người Trung Quốc.

đất vàng Đà Nẵng.

In some cases, some firms have been found disguising themselves as normal companies to commit hi-tech crimes and even producing and/or trading in narcotics. Other firms have evaded taxes and caused severe environmental pollution.

Trong một số trường hợp, các công ty đã bị phát hiện giả danh thành các công ty bình thường để thực hiện các tội phạm công nghệ cao và thậm chí sản xuất và/hoặc buôn bán ma túy. Những công ty khác đã trốn thuế và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

So far, authorities have handled a number of cases involving Chinese companies, including three cases in which 63 Chinese laborers failed to declare temporary residence, three with 87 Chinese laborers having no work permits, and one involving 285 Chinese workers clashing with Vietnamese workers.

Cho đến nay, các quan chức địa phương đã giải quyết một số lượng các vụ việc liên quan đến công ty Trung Quốc, bao gồm 3 vụ mà trong đó 63 công nhân Trung Quốc không chứng minh được quyền cư trú tạm thời, 3 vụ có 87 người Trung Quốc không được phép lao động, và 1 vụ gồm 285 công nhân Trung Quốc xung đột với công nhân Việt nam.

Review the projects – Xem lại các dự án 

The ministry said it has suggested that the government directs ministries, departments and localities to review the evaluation of foreign investment projects, especially those related to China in border and coastal areas of strategic importance for national defense and security.

Bộ Quốc phòng cho biết mình đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương xem xét những đánh giá về các dự án đầu tư nước ngoài, đặc biệt với những dự án liên quan đến Trung Quốc tại biên giới và vùng ven biển, là những vùng có tính chiến lược quan trọng về quốc phòng và an ninh quốc gia.

The review should enable related agencies to detect shortcomings and loopholes to make needed adjustments to the Law on Investment and the Land Law, it added.

Việc xem xét cần cho phép các cơ quan liên quan chỉ ra những thiếu sót và lỗ hổng để đưa ra những điều chỉnh cần thiết cho Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

Vietnam allows foreigners to buy property except land, but not more than 30 percent of a residential quarter or an apartment project, as long as the project is not located in areas deemed vital to national security.

Việt Nam cho phép người nước ngoài mua tài sản trừ với đất đai là không được quá 30% của một khu dân cư hoặc một dự án căn hộ, và dự án đó không được đặt tại những khu vực được xem là quan trọng với an ninh quốc gia.

The government said last year that it will crack down on locals acting as proxies for foreigners to buy land.

Vào năm ngoái chính phủ cho biết họ sẽ răn đe những người dân địa phương đại diện cho người nước ngoài để mua đất.

The move came after lawmakers at the National Assembly session in May last year expressed concern over Vietnamese acquiring property in their name for foreigners.

Hành động này được thực hiện sau khi các nhà làm luật tại phiên họp quốc hội vào tháng Năm năm ngoái thể hiện mối lo ngại khi người Việt Nam mua tài sản dưới danh nghĩa của mình cho người nước ngoài.

Nguồn: VnExpress

1. acquire (v): mua, sở hữu

Ex: He acquired the firm in 2008. – Anh ta sở hữu công ty vào năm 2008.

2. deploy (v): tận dụng

Ex: My job doesn’t really allow me fully to deploy my talents. – Công việc của tôi không thực sự cho phép bản thân tận dụng toàn bộ tài năng của mình.

3. venture (n): liên doanh

Ex: The total value of venture investments increased to $5.6 billion in the second quarter. – Tổng giá trị của khoản đầu tư liên doanh tăng đến 5.6 tỷ đô la trong quý thứ hai.

4. capital (n): vốn

Ex: We put $20,000 capital into the business, but we’re unlikely to see any return for a few years. – Chúng tôi đưa một khoản đầu tư trị giá 20,000 đô la vào kinh doanh, nhưng chúng tôi có vẻ sẽ không có bất cứ khoản lãi/khoản hoàn lại nào trong một vài năm.

5. implication (n): hàm ý, ý nghĩa

Ex: What are the implications of the new law? – Ý nghĩa của luật mới là gì?

6. prime land (n): đất vàng/đất đắc địa

Ex: Over 400 hectares of prime land went up for auction. – Hơn 400 héc ta đất vàng đã được đem ra đấu giá.

7. firm (n): công ty

Ex: He works for a law firm called Neil and Vigliano. – Anh ấy làm cho một công ty luật tên là Neil and Vigliano.

8. disguise (n): cải trang, ẩn nấp

Ex: He disguised himself by wearing a false beard. – Anh ấy ẩn giấu bản thân bằng cách đeo râu giả.

9. strategic (adj): mang tính chiến lược

Ex: Their bombs are always placed in strategic positions to cause as much chaos as possible. – Bom của họ luôn được đặt ở những vị trí chiến lược để đảm bảo gây ra sự hỗn loạn nhiều nhất có thể.

10. adjustment (n): sự điều chỉnh, chỉnh sửa

Ex: The bike needed a few adjustments before it was ready to leave the shop. – Chiếc xe đạp cần sửa một vài chỗ nữa trước khi rời khỏi cửa hàng.

11. proxy (n): sự ủy quyền

Ex: Can I nominate someone as a proxy to sign for me? – Tôi có thể đề xuất ai đó để ủy quyền ký thay tôi không?

Luyện Tập+

 

You may also like

Leave a Comment