Home Việt Nam Bất động sản ngành công nghiệp phát triển mạnh sau đại dịch Covid-19

Bất động sản ngành công nghiệp phát triển mạnh sau đại dịch Covid-19

by Phạm Thư

Vietnam’s industrial real estate will benefit as foreign investors move production out of China after the Covid-19 pandemic, industry insiders say.

Theo những người trong ngành, bất động sản công nghiệp tại Việt Nam sẽ được lợi lớn khi các nhà đầu tư nước ngoài dịch chuyển chuỗi sản xuất của mình khỏi Trung Quốc sau đại dịch Covid-19.

A recent report by VNDIRECT, a leading brokerage in Vietnam, says that the trend of moving production out of China is set to become increasingly evident following the pandemic, and Vietnam, with its proximity and low land and labor costs, will be a more attractive destination than other Southeast Asian countries.

Một báo cáo gần đây từ VNDIRECT, nhà môi giới hàng đầu tại Việt Nam, cho biết xu hướng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc sẽ ngày càng rõ ràng trong bối cảnh đại dịch, và Việt Nam, với vị trí địa lý gần và giá đất, giá lao động rẻ, sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn cả so với những nước Đông Nam Á khác.

The average industrial land price of $103.5 per square meter per term in Vietnam compares favorably to Malaysia ($224.5) and Thailand ($182.5).

Giá đất công nghiệp trung bình ở mức $103.5 mỗi mét vuông mỗi kỳ sử dụng tại Việt Nam, hợp lý hơn nhiều so với Malaysia ($224.5) và Thái Lan ($182.5).

Vietnam’s business income tax of 20 percent is among the lowest in Southeast Asia, compared to Malaysia’s 24 percent, Myanmar’s 25 percent and the Philippines’s 30 percent, it said, adding that Vietnam also offers more tax incentives to companies operating in industrial parks.

Thuế thu nhập doanh nghiệp 20% tại Việt Nam là một trong số những mức thuế rẻ nhất Đông Nam Á, trong khi tại Malaysia là 24%, tại Myanmar là 25% và Philippines là 30%, và đồng thời, Việt Nam cũng đưa ra nhiều ưu đãi về thuế hơn cho các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp.

The country’s many trade agreements, especially the EU-Vietnam Free Trade Agreement which is set to come into effect this year, will be another positive factor in attracting foreign investors, it said.

Theo báo cáo của VNDIRECT, quốc gia đã ký kết nhiều hiệp định thương mại, đặc biệt là Hiệp định Tự do Thương mại EU – Việt Nam, bắt đầu có hiệu lực trong năm nay, sẽ là một nhân tố tích cực để thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài.

Bất động sản công nghiệp sẽ nở rộ tại Việt Nam.

Industry insiders also say that Vietnam, with 258 industrial parks operating by the end of last year, has great potential to welcome more foreign investment diverted from China, as Apple, Google and Microsoft have all reportedly been making plans to begin production in Vietnam this year.

Những người trong ngành cũng nói rằng Việt Nam, với 258 khu công nghiệp đang hoạt động vào cuối năm ngoái, rất có tiềm năng mời chào nguồn đầu tư nước ngoài dịch chuyển khỏi Trung Quốc, khi Apple, Google và Microsoft đã thông báo rằng đang lên kế hoạch để tiến hành chuỗi sản xuất tại Việt Nam trong năm nay.

Su Ngoc Khuong, senior director of real estate service firm Savills Vietnam, said Vietnam’s political stability and fast economic growth are positive factors for drawing foreign investment.

Sử Ngọc Khương, giám đốc cấp cao của công ty dịch vụ bất động sản Savills Việt Nam, cho biết sự ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế nhanh tại Việt Nam là những dấu hiệu khả quan để thu hút nguồn đầu tư nước ngoài.

A recent report by real estate service firm Jones Lang LaSalle (JLL) shows that Vietnam’s industrial land prices rose by up to 12 percent year-on-year in the first quarter despite pandemic impacts.

Một báo cáo gần đây của công ty dịch vụ bất động sản Jones Lang LaSalle (JLL) cho thấy rằng giá đất công nghiệp tại Việt Nam đã tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Ready-built factories costing $3.5-5 per square meter per month are favored by businesses as indicated by their high occupancy rates, it said.

Theo báo cáo, những nhà máy đã xây dựng sẵn với giá $3.5-5$ một mét vuông mỗi tháng đang được ưa chuộng bởi các doanh nghiệp dựa trên tỷ lệ lấp đầy cao của những nhà máy này.

“Industrial park developers remain confident that demand for land will continue to grow and therefore land prices are expected to increase in line with the long-term potential of Vietnam’s industrial segment,” said Stephen Wyatt, country head of JLL Vietnam.

“Các nhà phát triển khu công nghiệp vẫn giữ sự tự tin rằng nhu cầu về đất đai sẽ tiếp tục tăng và vì vậy giá đất dự kiến sẽ tăng theo tiềm năng dài hạn của phân khúc công nghiệp của Việt Nam,” theo Stephen Wyatt, người đứng đầu JLL chi nhánh Việt Nam, cho biết.

Most industrial land developers have posted strong numbers in the first quarter despite the pandemic.

Hầu hết các nhà phát triển đất công nghiệp đã đưa ra các con số lớn trong quý đầu năm dù đang trong bối cảnh đại dịch.

Sonadezi Chau Duc, which manages a real estate park in Ba Ria-Vung Tau, saw revenues surge 2.5 times year-on-year to VND121 billion ($5.1 million); while Long Hau Corp, with an industrial park in the southern Long An Province, saw it surge 20 percent to VND206 billion ($8.8 million); and Kinh Bac City Development Holding Corp, which manages eight industrial parks nationwide, saw an increase of 11 percent to VND556 billion ($23.7 million).

Sonadezi Châu Đức, nhà quản lý một khu công nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tàu, đã có doanh thu tăng gấp 2.5 lần so với cùng kỳ tới 121 tỷ VNĐ ($5.1 triệu đô); trong khi Công ty Cổ phần Long Hậu, với một khu công nghiệp tại tỉnh Long An phía Nam, có doanh thu tăng 20% tới 206 tỷ VNĐ ($8.8 triệu đô); và Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, sở hữu tới 8 khu công nghiệp toàn quốc, có doanh thu tăng 11% tới 556 triệu VNĐ ($23.7 triệu).

VNDIRECT analysts said that Vietnam was ready to become an alternative manufacturing hub to China, adding that the southern province of Ba Ria-Vung Tau and the northern provinces of Bac Giang and Hai Duong could become new industrial hotspots thanks to improved infrastructure.

Các nhà phân tích của VNDIRECT cho biết Việt Nam đã sẵn sàng trở thành trung tâm sản xuất thay thế cho Trung Quốc, với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại miền Nam và tỉnh Bắc Giang, Hải Dương tại phía Bắc có thể trở thành điểm nóng công nghiệp mới nhờ sự cải tiến cơ sở hạ tầng.

Nguồn: VnExpress

Luyện Tập Luyện Tập

Hãy chọn đáp án đúng (Yêu cầu không xem lại bài dịch)

Câu 1: Vietnam’s industrial ________ will benefit as foreign investors move production out of China after the Covid-19 pandemi
Câu 2: Vietnam, with its proximity and low land and labor _______, will be a more attractive destination than other Southeast Asian countries.
Câu 3: The trend of moving production out of China is set to _______ following the pandemic.
Kiến thức chung: Trật tự tính từ
Câu 4: Vietnam also offers more _________ to companies operating in industrial parks.
Câu 5: Industry insiders also say that Vietnam has great potential to welcome more foreign investment ________ from China.
Kiến thức chung: Thì quá khứ đơn
Câu 6: Vietnam’s industrial land prices rose by up to 12 percent year-on-year in the first quarter _______ pandemic impacts.
Kiến thức chung: Despite
Câu 7: Ready-built factories costing $3.5-5 per square meter per month are favored by businesses ________ by their high occupancy rates
Câu 8: Industrial park developers remain _______ that demand for land will continue to grow.
Kiến thức chung: Tính từ
Câu 9: Vietnam was ready to become an ___________ to China.
Kiến thức chung: Trật tự tính từ
Câu 10: Most ________ have posted strong numbers in the first quarter despite the pandemic.
Kiến thức chung: Trật tự tính từ

Xem thêm: 

 

You may also like

1 comment

Hữu Thông 19/05/2020 - 17:28

Em cám ơn chị ạ !

Reply

Leave a Comment